top of page

SLEUTELFIGUREN

oss_edited.jpg

Oprichtster
Bestuurslid

ibb_edited_edited.jpg

Bestuurslid
Vrijwilliger

De bestuursleden werken onbezoldigd

Over: Ontmoet het team

WAT MEER OVER ONS

Sojah Foundation is in 2021 officieel van start gegaan! Wij zijn blij dat met de Sojah Foundation eindelijk dromen en doelen met betrekking tot het verbeteren van de maatschappij gerealiseerd kunnen worden. Wij willen de mensen een steuntje in de rug geven en hen laten meedoen in de samenleving.

Stichting Sojah is een recent opgerichtte stichting in de gemeente Utrecht met als doel om de kwetsbare doelgroepen in Nederland ongeacht herkomst of culturele achtergronden te laten participeren in de Nederlandse maatschappij.

Sojah Foundation wil dit doel bereiken doormiddel van het aanbieden van:

Coaching, trainingen, opleiding, advies en begeleiding om de deelname aan de maatschappij te bevorderen.

Het aanbieden van financiële en maatschappelijke ondersteuning/hulpmiddelen.

Het organiseren van evenementen, activiteiten en bijeenkomsten.

RSIN 862155022

Over: Over ons
bottom of page